2011. április 23., szombat

NAGYBÖJTI IDŐUTAZÁS

A tavaszi zsendülés idején egy rendkívüli utazás részesei lehettek a CL, a Collegium Lutheranicum, az evangélikus ifjúság és egyetemisták közösségének tagjai. A böjt az utazás ideje. Nem a nyaralás ideje, hanem a belső utazásé, a belső, Krisztusra irányuló utazás ideje. Ezen utazás jegyében az egyetemisták a Királyhágó pompás vidékét átszelve Nagyváradra utaztak április 9-én, és a Nagyböjti időutazás című élménykiállításon vettek részt. 


Posticum-Movimentum Iuventutis Christiana,  a nagyváradi ifjúsági keresztyén kulturális központ szervezésében idén harmadik éve a Passió történet mindenki  számára végigjárható, átélhető kiállítás keretében kelt életre.
Állomásról állomásra haladva a részvevők a jeruzsálemi városkaputól az üresen álló sírig és a mennyek országához hasonló nyugalom teréig juthattak el. Az utolsó vacsora szobájában megtörhették a kenyeret, együtt imádkoztak a Gecsemáné kertben, Péter tagadását és Pilátus döntésének feszültségét átélve megérkeztek a kereszt aljába. „Ó, Krisztus fő sok sebbel” kezdetű korál szavai csendültek fel a mélység pillanataiban, és mindenki saját terhét vihette, tehette a nagy Szabadító lába elé.  A sír üresen állt, és a feltámadás, Isten országának valósága az embereké lehet.
A nagy utazás napján a kiállítás mélységét és magasságát átélő résztvevők meglátogatták Mátyás Attila lelkész vezetésével a Nagyváradi Evangélikus gyülekezet templomát és óvodáját. Elbeszélgettek a Posticum munkatársaival, szakmai tanácsokat kértek, hiszen a tervek szerint a passió út jövőben Kolozsváron is életre kel. A nagy utazás egy jó hangulatú énekléssel zárult. Ifjúsági énekek sokasága zendült fel a haza fele tartó csapat ajkán. A nagyböjti utazás a feltámadás hallelujája fele tart. Ez csendüljön fel minden ajkon!